Het slavenschip : oratie ... bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden op maandag 11 april 2011

Author: Heijer, Henk den
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2011
Publisher: Univ. Leiden (Leiden)
Subjects:West-Indische Compagnie ; Atlantischer Raum ; Westafrika ; Sklavenhandel ; Geschichte 1600-1800
Language:Dutch
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4742354
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster