BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Schoone eenheid

stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School

Titel: Schoone eenheid
Untertitel: stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School
Verantwortlichkeit: Marcel Teunissen ; Victor Freijser. Peter de Ruig, fotogr.
Weitere Beteiligte: Teunissen, Marcel ; Freijser, Victor ; Ruig, Peter de
Erscheinungsdatum: 2008
Verlag/Hrsg.: Uitg. de Nieuwe Haagsche, Den Haag
Umfang: 368 S.überw. Ill.
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Den Haag; Architektur; Geschichte 1918-1940
ISBN: 9789077032862
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4652873

Links:
Inhalt:
Titel: Schoone eenheid Autor: Teunissen, Marcel Jahr: 2008 VOORWOORD 10 OEUVRES EN BIOGRAFIEËN VERANTWOORDING 11 5.1 Bouwkunstenaars. Protagonisten van de Nieuwe Haagse School 5.2 Overige architecten en eigenbouwers INLEIDING 14 SAMENVATTING DE ARCHITECTUUR VAN DE NIEUWE HAAGSE SCHOOL - 1.1 Gematigd modern 19 1.2 De sierende elementen van de bouwkunst 36 1.3 Bouwen tijdens het interbellum 46 1.4 Een nieuwe stijl voor een nieuwe tijd 56 1.5 Het Haagse culturele klimaat 62 LITERATUUR NOTEN HAAGSE STEDENBOUWTIJDENS HET INTERBELLUM 2.1 De invloed van Berlage 2.2 De rol van de gemeente 2.3 Stedenbouwkundige praktijken 2.4 De welstand van Den Haag en de Schoonheidscommissie 2.5Transformaties van de stad 71 84 96 106 116 HET VERANDEREND STADSBEELD 3.1 Houtrust enVogelwijk 3.2 Kijkduin 3.3Marlot 3.4 Benoordenhout 3.5 Plan West 3.6 Laakkwartier 3.7 Rustenburg-Oostbroek 3.8 Duindorp 3.9 Bezuidenhout 3.10 Een wandeling door de stad in 1927 129 134 138 142 148 154 160 166 170 174 DEVERRIJKING VAN GEBOUWTYPEN 4.1 De woningmarkt rond 1920 4.2 Den Haag Woonstad 4.3 De ontwikkeling van de woningplattegrond 4.3.1 Villas 4.3.2 Het woonhotel 4.3.3 Herenhuizen en eengezinswoningen 4.3.4 De (Haagse) portiekwoning 4.3.5 De flatwoning 4.4 Utilitaire gebouwen 4.4.1 Kantoorgebouwen 4.4.2 Winkels 4.4.3 Scholen 4.4.4 Kerken 4.4.5 Gebouwen voor persoonlijke verzorging, cultuur en vermaak 181 184 188 193 195 201 204 209 258 258 259 260 262 262