BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het staatsrecht

Titel: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het staatsrecht
Verfasser: Broeksteeg, Hansko
Verantwortlichkeit: J. L. W. Broeksteeg
Erscheinungsdatum: 2004
Verlag/Hrsg.: Kluwer, Deventer
Zeitschrift/Reihe: Dissertatieserie / Vakgroep Staatsrecht Groningen ; 6
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Niederlande; Staatsrecht; Politiker; Haftung
Anmerkung: Zsfassung in engl. Sprache
ISBN: 9013012159
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-2731423

Links:
Inhalt:
RUKSUNIVERSITEIT GRONINGEN VERANTWOORDELUKHEID EN AANSPRAKELUKHEID IN HET STAATSRECHT PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, in het openbaar te verdedigen op donderdag 22 april 2004 om 14.45 uur door Johannes Lambertus Wilhelmus Broeksteeg geboren op 6 april 1974 te Berghem Kluwer - Deventer §6 §7 §8 §9 §10 INHOUDSOPGAVE Vertrouwensregel Forum Subject Object Reikwijdte, autonomie en medebewind Conclusie VIII 86 97 98 112 117 122 DEEL II Hoofdstuk4 Strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid 123 §1 Inleiding 123 §2 Het grondwettelijke en wettelijke kader 124 §3 Inhoud en functie van de verantwoordelijkheid 129 §4 Object 131 §5 Subject 138 §6 Procedure, te volgen door de Kroon en de Tweede Kamer 142 §7 Procedure forum privilegiatum 152 §8 Gebruik procedure 161 §9 Relatie tot de politieke verantwoordelijkheid: 355 en 356 Sr onder de loupe 166 §10 Strafrechtelijke vervolging van parlementariers 169 §11 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat 172 §12 Conclusie 174 Hoofdstuk 5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van «3 0 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 burgemeester en wethouders Inleiding Integer bestuur Subject Object Proces, forum, toetsingscriteria en sanctie Enkele casus Verhouding tot de politieke verantwoordelijkheid Tuchtrecht Pikmeer: strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente Conclusie 177 177 178 180 182 184 186 194 197 197 201 INHOUDSOPGAVE DEEL III Hoofdstuk 6 Comptabele ministeriele verantwoordelijkheid 00 0 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 Inleiding Inhoud van de comptabele ministeriele verantwoordelijkheid Rekening en verantwoording Rechtmatigheid Bezwaar Indemniteitswet - 1 Goedkeuring Rijksrekening Decharge — I Forum Object Subject Een persoonlijke financiele aansprakelijkheid? Politieke sancties Decharge - II Indemniteitswet - II Civielrechtelijke aansprakelijkheid Conclusie Hoofdstuk 7 Comptabele verantwoordelijkheid van het «30 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 College van burgemeester en wethouders Inleiding Inhoud van de comptabele verantwoordelijkheid De jaarrekening Rechtmatigheidsonderzoek Object Indemniteitsbesluit - 1 Decharge Subject Forum Sancties op de comptabele verantwoordelijkheid Indemniteitsbesluit - II Persoonlijke aansprakelijkheid Politieke sancties IX 203 203 204 204 208 209 211 214 215 216 218 220 220 225 228 231 232 239 241 241 242 243 245 247 252 253 255 256 259 260 264 288 INHOUDSOPGAVE §14 §15 §16 §17 §18 §19 Indemniteit of aansprakelijkheid? Comptabele verantwoordelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid Civielrechtelijke aansprakelijkheid Verwerpen indemniteitsvoorstel Aansprakelijkheid van gemeenteraadsleden Conclusie DEEL IV Hoofdstuk 8 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 in het Staatsrecht: resume en tussenbalans Inleiding Vergelijking kenmerken Matrix De functie van politieke verantwoordelijkheid Strafrechtelijke ministeriele verantwoordelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeester en wethouders Comptabele ministeriele verantwoordelijkheid Comptabele verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders Conclusie Hoofdstuk 9 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 in het Staatsrecht Inleiding Aanvulling Overlap Concurrentie Leemte Vuistregels Vuistregel 1: Onderscheid de verschillende verantwoordelijkheden Vuistregel 2: Neem de functie van verantwoordelijkheden als uitgangspunt Vuistregel 3: Onderscheid de verschillende vormen van onrechtmatigheid 289 291 292 293 294 296 299 299 300 307 309 309 312 314 316 318 321 321 322 322 324 325 326 326 332 333 Vuistregel 4: Onderscheid politiek-bestuurlijke en juridische aspecten 339 INHOUDSOPGAVE XI §11 Vuistregel 5: Politieke verantwoording dient zoveel mogelijk te worden afgelegd 347 §12 Vuistregel 6: Meer aandacht voor verantwoording in plaats van vertrouwen 352 §13 Vuistregel 7: Politieke verantwoording vöör strafrechtelijke aansprakelijkheid 359 §14 Vuistregel 8: Een volwaardige piek voor comptabele verantwoording 379 §15 Vuistregel 9: Onderscheid comptabele verantwoording en politieke verantwoording 384 §16 Vuistregel 10: Strafrechtelijke aansprakelijkheid na comptabele verantwoording 388 §17 Conclusie 391 Hoofdstuk 10 De casus-Peper: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de praktijk 393 §1 Inleiding 393 §2 De casus 394 §3 Politieke verantwoording 396 §4 Comptabele verantwoording: rechtmatigheidsonderzoek 398 §5 Terugbetaling 407 §6 Strafrechtelijk onderzoek 409 §7 Tuchtrecht 412 §8 De casus-Peper in het Staatsrecht 415 §9 De casus-Peper aan de hand van vuistregels 426 §10 Conclusie 432 Summary 435 Lijst van geraadpleegde literatuur 441 Lijst van geraadpleegde jurisprudentie en besluiten 455 Zakenregister 459