NEHA Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Technikgeschiedenis

Disciplines: Dutch, Afrikaans, Frisian
Document Types:Elektronische Zeitschrift
Publisher: Nederlands Economisch-Historisch Archief
Subjects:Wirtschaftsgeschichte ; Geschichte der Technik
Notes:Fortsetzung: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis
ISSN:1380-5517
ZDB-ID:2135489-3
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ezb-40196
Collection:Benelux E-Zeitschriften; Original Catalogue
Powered By:Elektronische Zeitschriftenbibliothek
License:FID Lizenz
Link(s):http://socialhistory.org/en/publications/neha-journals/neha-jaarboek-economische-bedrijfs-techniekgeschiedenis