Email Link to Record: Quarterly Bulletin of the South African Library / Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek. (via EBSCO Host)