Email Link to Record: South African Journal of Library and Information Science / Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Biblioteek- en Inligtingkunde. (via EBSCO Host)