VRB Informatie / Vereniging van Religieuswetenschappelijke Bibliothecarissen

Disciplines: Library and information science, research and museums
Document Type: Elektronische Zeitschrift
Publisher: Vereniging van Religieuswetenschappelijke Bibliothecarissen
Subjects: Fachliches Bibliothekswesen Theologie
ISSN: 0777-6306
ZDB-ID: 2489037-6
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ezb-115880
Collection: Benelux E-Zeitschriften; Original Catalogue
Powered By: Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Link(s) : https://theo.kuleuven.be/nl/vrb/verslagen