Maatschappelijke organisaties in beeld : Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeen gebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld, geeft het rapport een overzicht van ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (van vakbonden, politieke partijen, kerken, natuurorganisaties) en gaat het in op verschuivingen in het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden de uitkomsten van een enquête onder bijna 90 maatschappelijke organisaties gepresenteerd, waarin onder andere is geïnformeerd naar hun oriëntatie op Europa, ervaringen met onwenselijke gedragi... More ...

Author: Berg, Esther van den
Further Contributors: Hart, Johannes J. M. de
Document Types:Book
Media Types:Text
Publication Date:2008
Date Issued Digital Ed.:22.03.2013
Modification Date:01.09.2017
Subjects:Niederlande ; Gemeinnützige Organisation ; Freiwillige Vereinigung ; Vereinsleben ; Mitgliedschaft ; Verenigingen ; Sociale verandering ; Vrijwilligerswerk ; Nederland ; Civil society
Language:Dutch
Notes:Reihe = SCP-special,27. Mit freundlicher Genehmigung des Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag.
ISBN:978-90-377-0391-7
URN:urn:nbn:de:hbz:6:4-21229500287
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/d8d2b32f-a060-4cb4-bf7f-be3efa374f78
Collection:FID Benelux OA Publications; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
License:InC 1.0

In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeen gebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld, geeft het rapport een overzicht van ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (van vakbonden, politieke partijen, kerken, natuurorganisaties) en gaat het in op verschuivingen in het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden de uitkomsten van een enquête onder bijna 90 maatschappelijke organisaties gepresenteerd, waarin onder andere is geïnformeerd naar hun oriëntatie op Europa, ervaringen met onwenselijke gedragingen, en het betrekken van allochtonen bij de organisatie. De publicatie vormt een voortzetting en actualisering van het in 2005 verschenen "Landelijk verenigd".