Beter aan het werk : Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen hebben daarbij betere of slechtere kansen? Deze vragen en hun antwoorden komen in Beter aan het werk aan bod. Naast een internationale vergelijking, wor... More ...

Further Contributors: Jehoel-Gijsbers, Gerda (Compiler)
Document Types:Book
Media Types:Text
Publication Date:2007
Date Issued Digital Ed.:22.03.2013
Modification Date:01.09.2017
Subjects:Niederlande ; Arbeitsunfähigkeit ; Krankmeldung ; ziekteverzuim ; arbeidsongeschiktheid ; arbeidsparticipatie
Language:Dutch
Notes:SCP-publicatie 2007/22. Mit freundlicher Genehmigung des Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
ISBN:978-90-377-0327-6
URN:urn:nbn:de:hbz:6:4-21229500639
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/0fa3f8f0-9f46-4968-9770-98db39a33136
Collection:FID Benelux OA Publications; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
License:InC 1.0

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen hebben daarbij betere of slechtere kansen? Deze vragen en hun antwoorden komen in Beter aan het werk aan bod. Naast een internationale vergelijking, worden de ontwikkelingen in Nederland uitgebreid onderzocht op basis van landelijke databestanden. Uit het rapport komen deels positieve, maar deels ook zorgelijke trends naar voren.